Stáže a přednáškové pobyty

ERASMUS

Od 1.1.2007 vznikl nový evropský vzdělávací program celoživotního učení - Lifelong Learning Programme (LLP), který nahrazuje původní programy Leonardo da Vinci a Socrates. Aktivity obou programů plynule přechází do nového programu LLP.
V rámci programu Erasmus se otevřela nová možnost pro neakeademické pracovníky:
  • výjezd zaměstnance vysokoškolské instituce na zahraniční vysokoškolskou instituci (účelem je výměna zkušeností formou studijní návštěvy, stínování nebo jiného školení),
  • výjezd zaměstnance vysokoškolské instituce do zahraničního podniku (školícího/výzkumného střediska) na různé typy aktivit - seminář, workshop, kurz, konference, školení.
Pobyt musí být předem domluven a potvrzen (pobyt na VŠ instituci v bilaterální smlouvě, školení/seminář v podniku potvrzujícím dopisem). Zaměstnanec musí mít dopředu schválený pracovní plán (účel cesty, program přednášek/školení, očekávané výsledky) od hostitelské i domácí instituce. Maximální délka pobytu je 6 týdnů. Grant se přiděluje ve formě paušální částky na týden pobytu, cestovní náklady se proplácejí na základě reálných výdajů (max 300 EUR na cestu). Po návratu z cesty je potřeba odevzdat zprávu z cesty a potvrzení o pobytu.

V případě zájmu o pracovní pobyt v rámci programu Erasmus, kontaktujte prosím OZS FI.
Kvalifikační podmínky pro školení zaměstnanců
V rámci této aktivity je také možné pozvat zaměstnance zahraničního podniku na vysokoškolskou instituci v ČR. Grant zaměstnanci podniku přiděluje přijímající vysokoškolská instituce v ČR.

Stella

Program STELLA, mobilita neakademických pracovníků v rámci univerzit začleněných do Compostela Group, umožňuje jak týdenní stáže neakademickým pracovníkům MU na zahraniční univerzitě, tak také různým pracovištím MU nabídnout volné místo pro týdenní stáž pracovníka ze zahraniční univerzity.

Přihláška na zahraniční stáže pro neakademické pracovníky MU

Členství MU v CGU zajišťuje univerzitě možnost poslat dva neakademické pracovníky do tohoto programu s grantem CGU.
Přihlášky se podávají jednou ročně na začátku každého kalendářního roku. Každý žadatel musí vyplnit online přihlášku na stránkách CGU. Žadatel má možnost výběru z tří možností nabízených na ostatních participujících univerzitách. Výběr by měl odpovídat obdobné pracovní náplni na MU. Seznam nabídek najdete na stránkách CGU - Offers List.
Po vyplnění se musí online přihláška vytisknout, podepsat a odeslat na OZS FI, spolu s motivačním dopisem (1 strana A4) a životopisem, oba v angličtině. Termín na odevzdání všech částí přihlášky je 24. leden 2008.
Kontaktní osobou na CZS pro CGU a program STELLA je Martin Vašek, vasek(atsign)czs(dot)muni(dot)cz, Centrum zahraničních studií, Komenského nám. 2, 602 00 Brno.

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková