Uplatnění absolventů FI

Masarykova univerzita se dlouhodobě zajímá o kvalitu vzdělání, které poskytuje, mimo jiné pravidelnými šetřeními "Uplatnění absolventů v praxi" [1] a "Ukončení studia na MU, ohlédnutí a perspektiva" [2]. Plné znění průzkumů naleznete na webu Poradenského centra Masarykovy univerzity.

Přes 90 % absolventů FI MU je se svou alma mater spokojeno. Proč tomu tak je?

Vysoké platové ohodnocení

Dle studie z roku 2015 [2] je průměrný hrubý nástupní plat absolventů FI MU 2015 přes 45 000 Kč.

Platy absolventů 2015

Snadné nalezení zaměstnání

Pracující absolventi – Absolventi Fakulty informatiky podle svých slov nemají problém s nalezením práce. V rámci MU mají v největší míře práci již před ukončením svého studia, rovněž také ve většině případů pokračují v zaměstnání, které získali již během studia (více jak polovina absolventů). Další část pak v době ukončení studia již ví, kam později nastoupí. Pouze čtvrtina starších absolventů FI musela po absolvování hledat práci, z nichž téměř polovina si ji našla během jednoho měsíce. V případě, že odmítli práci, to bylo z důvodu, že pro ně nebyla zcela vyhovující z hlediska finančního ohodnocení nebo pracovní náplně.

Absolventi FI dostávají nejčastěji ze všech absolventů MU přímou nabídku práce od zaměstnavatele, jen asi polovina absolventů FI si práci hledá sama. Je tomu tak i díky tomu, že FI podporuje podnikání a spolupráci s průmyslem (SPP FI), a ve své budově má vědecko-technický park.

Své první zaměstnání nacházejí téměř všichni ve vystudovaném oboru, přičemž toto zaměstnání odpovídá jejich představám o budoucnosti, tudíž jsou s ním také spokojeni a považují je za perspektivní. I z toho důvodu pravděpodobně hodnotí vyhlídky čerstvých absolventů na uplatnění v jimi vystudovaném oboru nejlépe ze všech fakult MU. Navíc svoji práci v naprosté většině nacházejí v Brně (více jak dvě třetiny absolventů).

Nepracující absolventi – Čerství absolventi FI nepracující v době dotazování většinou hodnotili své úsilí při hledání práce jako méně intenzivní. Poměrně velká část absolventů nepracuje ihned po absolutoriu z toho důvodu, že si chce vzít před vstupem na trh práce nějaký čas volno anebo je finanční situace nenutí hned nastoupit do zaměstnání.

Použité zdroje

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová