Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT

E-learning na FI

Informační systém MU lze využít nejen pro administrativu spojenou se studiem, ale také k e-learningové podpoře prezenčního i kombinovaného studia.


Od ledna 2007 působí na MU i tzv. servisní středisko, které Vám pomůže s tvorbou nebo úpravou výukových materiálů pro e-learning. Mate-li nápad či zájem, vyplňte, prosím, přihlášku zakázky


Aktuality roku 2008

15. 12. 2008 - Volba vlastní přezdívky pro odesílatele e-mailu

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) poskytuje svým uživatelům doživotní přístup do systému a tím uživatel získává také doživotní e-mailovou schránku s adresou ve tvaru uco@mail.muni.cz. Každý uživatel IS MU má navíc možnost si místo přiděleného učo v adrese zvolit vlastní přezdívku.
Dosud adresa se zvolenu přezdívkou fungovala pouze jako adresa příjemce, nikoli odesílatele - na adresu s přezdívkou bylo tedy možné e-maily doručovat, ovšem při odesílání e-mailu z IS MU se adresátovi e-mailu vždy zobrazovala adresa ve tvaru uco@mail.muni.cz. Novinkou pro uživatele je nyní možnost jimi zvolenou přezdívku používat také v adrese odesílatele. Díky této volbě má každý uživatel IS MU možnost získat reprezentativní adresu v univerzitní doméně @mail.muni.cz s vlastní přezdívkou.

20. 11. 2008 - Prezentace e-learningovách kurzů a multimediálních pomůcek

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou prezentaci e-learningových kurzů a multimediálních pomůcek, kde Vám autoři a řešitelé rozvojového projektu 2008 předvedou své výsledky. 3. 12. 2008 od 9.00 uvidíte kurzy a pomůcky, v nichž není nouze o animace, videa, audia a samoobslužné testy, které oživí výuku a doplní výklad učitele či skripta. Program a další informace naleznete na stránkách Elportálu.

3. 11. 2008 - Nové služby servisního střediska

Slovník pojmů Vám teď může servisní středisko zpracovat do interaktivní podoby i s vyhledáváním. Informace o této nové často žádané službě.

Služba "Modernizace webové publikace Servisním střediskem" dostala novou aktualizovanou podobu. Kromě představení možností si zde vyučující může vybrat vzhled své budoucí publikace, a to z více jak 40 designů.

Vyučující mají nyní možnost vybírat i ze vzorníku odpovědníků - mohou si nechat sladit odpovědníky například s právě vytvářenou výukovou publikací. Informace o této službě.

10. 10. 2008 - Autorské právo ve vztahu k výuce

Mezi nejčastější dotazy vyučujících patří otázky k autorskému právu. Proto vznikl ve spolupráci s právním odborem Rektorátu MU dokument k této problematice. Vysvětlující výklad i konkrétní otázky a odpovědi najdete na Elportálu v části "K přečtení".

29. 9. 2008 - Výzva na "malé" projekty v rámci Rozvojového projektu MU na podporu e-learningu

Do 17. října 2008 můžete podávat přihlášky "malých" e-learningových projektů v rámci 1. výzvy na adresu doc. Popelínského. Výzva se týká jak hotových e-learningových nástrojů, tak i těch, které budou dokončeny do konce tohoto semestru (podzim 2008) a budou přístupné z IS MU.
Může se jednat o modernizaci nebo úpravy vlastních publikací, převod výukových materiálů do webové podoby, digitalizace audio/video nahrávek, zpracování testových otázek, vytvoření Odpovědníků, příp. zpracování výstupu z nich, animace schémat atd.
Přehled některých dokončených zakázek vč. přihlášky najdete na propagačních stránkách Servisního střediska. Za dokončenou zakázku získá autorský tým finanční odměnu z fodnu Rozvojového projektu. Požadavky realizuje servisní středisko pro e-elearning na MU.

18. 9. 2008 - Fakultní prezentace pro vyučující.

Po velmi vydařené celouniverzitní prezentaci multimédií v e-learningu jsme se rozhodli uspořádat prezentace fakultní, které ve svém programu budou zohledňovat typické požadavky a potřeby učitelů dané fakulty. Současně se zde dovíte, jaké možnosti Vám nabízí Obchodní centrum MU. Prezentace na FI proběhne ve čtvrtek 2.10. v D3 od 15 hodin. Kdy proběhnou prezentace na ostatních fakultách najdete v podrobném harmonogramu.

10. 8. 2008 - Nové možnosti a atraktivní tvář diskusních fór

Diskusní fóra nám slouží od roku 2005 jako jeden z nástrojů systému pro všeobecnou komunikaci a protože jde o mocně využívanou agendu, vyplynulo z dlouhého období jejich používání mnoho zkušeností a vznikly nové nápady na didaktické využití v elektronické podpoře výuky. Kromě atraktivnějšího vzhledu nová Diskusní fóra přináší rozšíření funkcí o možnost hodnocení (ne)zajímavosti příspěvků, možnost vyhledávat příspěvky dle data, ´10 nejlepších´ nebo dle osobně nastaveného skóre hodnocení, mezi novými nebo i už přečetnými příspěvky, možnost ukládání oblíbených diskusních fór do Sledovaných, možnost zakládání vlastních Tematických diskusních fór, jejich moderování, nastavení jejich parametrů včetně práv ke čtení a přispívání a spoustu dalších. Více se dozvíte v celé novince nebo v nápovědě IS MU.

17. 7. 2008 - Ukázky z kurzů a interaktivní osnovy z celé MU nově přístupné v sekci Zkušenosti vyučujících na Elportále.

Zajímá vás, jak učí vaši kolegové? Už jste uvažovali o nasazení či rozšíření e-learningových aktivit ve svém předmětu? Inspirujte se zkušenostmi a materiály těch, co e-learning už vyzkoušeli. Nově jsme sekci Zkušenosti vyučujících rozšířili o interaktivní osnovy, které používají vyučující MU pro organizaci výuky, a ukázky z e-learningových kurzů, které doplňují nebo zcela nahrazují prezenční výuku.

17. 6. 2008 - Záznam prezentace multimediálních pomůcek a e-learningu na MU.

Dne 24. dubna 2008 proběhla prezentace E-learning a multimédia na MU aneb co se podařilo nasadit do výuky. Pro ty z vás, kteří se nemohli dostavit a které zajímá, co učitelé MU v e-learningu používají, případně jaké novinky jsou v IS plánovány, jsme na Elportále vystavili indexovaný záznam z akce. Mj. se také dovíte, jaké má učitel MU možnosti, chce-li zmodernizovat svůj výukový web, použít video, audio, obrázky či interaktivní cvičení. Video je rozděleno na jednotlivé příspěvky opatřené popiskami, takže si můžete najít jen to, co vás opravdu zajímá - záznam prezentace.

2.6. 2008 - Ozvučte své prezentace - inspirace, návod

Pro vyučující mající zájem vytvářet studijní materiály na vyšší úrovni, je určen návod k tvorbě ozvučených prezentací. Ozvučené prezentace vytvořené v MS PowerPoint nekladou na tvůrce téměř žádné nároky na IT dovednosti a s minimálním vybavením je zvládne každý. Ozvučené prezentace již byly s úspěchem použity v praxi např. na Fakultě sociálních studií (Mgr. B. Vail, M.Sc.) či na Právnické fakultě (JUDr. D. Sehnálek, Ph.D.). Nechte se inspirovat a přečtěte si více o ozvučených prezentacích.

11. 5. 2008 : Pozvánka na konferenci SCO 2008

Ve dnech 4. a 5. 6. proběhne na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně mezinárodní odborná konference SCO (Sharable Content Objects) 2008. Více informací zde.

6. 5. 2008 : Rozpoznávání (OCR) naskenovaných dokumentů

Vývojový tým IS MU zpřístupnil novou funkci, pomocí které si mohou uživatelé IS MU naskenované stránky převést do textu (rozpoznat znaky, OCR). Tento proces umožňuje z naskenovaného materiálu vytvořit text, se kterým je pak možno volně manipulovat. IS je schopen rozpoznat PDF soubory uložené do libovolné agendy, ve které funguje Správce souborů. Automaticky se rozpoznává do formátu text, o formát dvouvrstvé PDF může uživatel požádat ve Správci souborů. Více informací v nápovědě v IS.

24. 4. 2008 : E-learning a multimédia aneb Co se podařilo nasadit do výuky

Dne 24. dubna 2008 proběhla prezentace "E-learning a multimédia na MU aneb co se podařilo nasadit do výuky". Pokud jste se nemohli dostavit, ale zajímá vás, co učitelé v e-learningu používají, jak modernizovat výukový web, jak používat video, audio, obrázky či interaktivních cvičení a chcete poznat novinky v ISu – podívejte se na záznam. Prezentace je rozdělena na jednotlivé příspěvky a ty jsou opatřeny popiskami, najděte si opravdu jen to, co vás zajímá.

31. 3. 2008 : Neutentizované odpovědníky v ISu

Pro rozšíření spektra možností využití odpovědníků byla zprovozněna nová funkce, která umožní zodpovídat odpovědníky i neautentizovaně, případně autentizovaně, je-li odpovídající uchazečem o studium na MU (k autentizaci uchazeč použije unikátní číslo své přihlášky). Ukládání odpovědí funguje stejně jako u odpovědníků autentizovaných, s tím že při zcela neautentizovaném přístupu se jako identita odpovídajícího poznamená náhodně vygenerované číslo. Neautentizované odpovědníky se využívají např. při přípravě na Testy tudijních předpokladů. Více informací se o neautentizovaných odpovědnících dozvíte v nápovědě v IS.

26. 3. 2008 : Přístupové právo "jen přihlášení na zkoušku" ve správci souborů

Ve správci souborů je možné u složek či souborů nastavit nové právo "jen přihlášení na zkoušku". Právo funguje obdobně jako ostatní práva ve správci souborů. Jeho použitím se povolí přístup jen studentům přihlášeným k určitému zkušebnímu termínu. Toto právo je možné využít například při zkoušení odevzdávárnou (studenti pracují na zadání, které jim učitel vložil do odevzdávárny, a pak sem vkládají svá řešení), případně při jakékoliv jiné aktivitě, která si takové nastavení práv žádá.