Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení

E-learning na FI

Informační systém MU lze využít nejen pro administrativu spojenou se studiem, ale také k e-learningové podpoře prezenčního i kombinovaného studia.


Uživatelskou podporu při tvorbě e-learningových výukových pomůcek poskytuje vyučujícím MU vedle e-techniků (e-learningové aplikace IS MU) a is-techniků (administrativni aplikace IS MU) i Servisní středisko. Pokud přemýšlíte, že by Vám multimediální pomůcka zjednodušila výuku a pomohla studentům, pak neváhejte a kontaktujte Servisní středisko: servistech(atsign)fi(dot)muni(dot)cz, které Vám pomůže nápad zrealizovat.


E-technici, is-technici i s-technici jsou zaměstnanci Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU a podílejí se na realizaci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.

V letech 2009 - 2012 se e-technici podíleli na realizaci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT.


Aktuality

2. 7. 2014 – PDF případových studií realizovaných výukových pomůcek v projektu e-techniků a s-techniků

Vyučující, kteří hledají inspiraci pro zpracování multimediální výukové pomůcky pro svoji výuku, mohou k přípravě podkladů využít materiál, v němž najdou výběr nejpovedenějších výukových pomůcek vzniklých ve spolupráci s uživatelskou podporou pro e-learning v IS MU. PDF případových studií obsahuje popis vzniku pomůcek z oblasti věd exaktních i humanitních. Ukazuje, jak může vypadat učitelova příprava pro technika k animaci procesů v buněčné a molekulární biologii a genetice nebo výsledek propojení videa s animací, i to jak lze i v matematice zefektivnit výuku matematiky účelným videozáznamem, případně že lze zanimovat např. i schvalování procedur v EU.

27. 2. 2014 - Nový způsob zobrazování grafů

Grafy jsou uživatelům dostupné v několika aplikacích, např. v aplikaci statistika známek nebo statistika bodového hodnocení z poznámkových bloků. Dosud byly zobrazovány jako statické obrázky bez možnosti interaktivity. Nově se grafy vykreslují přímo na uživatelově počítači, vykreslování je tak rychlejší a dochází i k úspoře v množství přenášených dat. Grafy jsou také částečně interaktivní např. po najetí myší si lze zobrazit přesnou hodnotu v grafu nebo přiblížit vybranou oblast.

29. 1. 2014 - Nová verze Microsoft Office 365

Již přes rok mohou uživatelé využívat externí službu Microsoft Office 365, která jim nabízí další možnosti komunikace a spolupráce. Nyní dochází ke změnám stávajících služeb i k nabídce zcela nových funkcí. Vylepšení se týká především zpřístupnění nových služeb, které uživatelé jistě využijí jak při studiu, tak při výuce. Více informací o nových službách.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, milí kolegové,
rádi bychom Vás jménem doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, pozvali na již 4. ročník Open space konference o e-learningu IS MU.
Středa 12. února 2014, Atrium, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno
Již 4. ročník Vám přiblíží desetiletou evoluci e-learningových aplikací v Informačním systému Masarykovy univerzity. Můžete se těšit na prezentace učitelů s dlouholetými zkušenostmi s elektronickou podporou výuky. Příspěvky jsou koncipovány tak, aby inspirovaly a upozornily na důležité aspekty, se kterými se jejich autoři setkali při tvorbě e-learningových kurzů, používání multimédií ve výuce, elektronického zkoušení apod. Pro bližší informace navštivte web konference. Z kapacitních důvodů je třeba se registrovat.