E-learning na FI

Informační systém MU lze využít nejen pro administrativu spojenou se studiem, ale také k e-learningové podpoře prezenčního i kombinovaného studia.


Uživatelskou podporu při tvorbě e-learningových výukových pomůcek poskytuje vyučujícím MU vedle e-techniků (e-learningové aplikace IS MU) a is-techniků (administrativni aplikace IS MU) i Servisní středisko. Pokud přemýšlíte, že by Vám multimediální pomůcka zjednodušila výuku a pomohla studentům, pak neváhejte a kontaktujte Servisní středisko: servistech(atsign)fi(dot)muni(dot)cz, které Vám pomůže nápad zrealizovat. E-technici, is-technici i s-technici jsou zaměstnanci Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU.

V letech 2009-2012 se e-technici podíleli na realizaci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT a v letech 2012-2015 na projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení.


Aktuality

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme na 6. ročník Open space konference o e-learningu IS MU zaměřený na využití videa ve výuce. Prezentovat budou vyučující se zkušenostmi s e-learningem a zaváděním moderních technologií do výuky.
Středa 17. února 2016, Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno
Účast na konferenci je zdarma. Prosíme o přihlášení se na konferenci vyplněním registračního formuláře na stránkách konference.

1. 11. 2015 - ownCloud

Ve službě ownCloud (Osobní administrativa -> Externí služby -> ownCloud) lze nově synchronizovat i podsložky. Ve zkušebním provozu aplikace bylo možné zapnout synchronizaci pouze na jedné složce a jejích souborech. Nyní lze pomocí atributu nastavit synchronizaci i na podsložkách vybrané složky, a to až do hloubky pěti úrovní. Podrobnější informace o službě ownCloud a jejich možnostech jsou dostupné v Nápovědě. Více o možnostech použití mobilních a desktopových aplikací naleznete v tomto dokumentu.

27. 10. 2015 – Zjednodušení práce se správou odpovědníků

Nyní se učitel k prohlídce seznamu odpovědníků a k editaci odpovědníku dostane přes jedinou aplikaci, která vznikla sjednocením dvou stávajících aplikací (Odpovědníky a Popisy odpovědníků). Orientace v odpovědnících je jednodušší a přímočařejší, čemuž napomáhá i nový design seznamu odpovědníků a přidání poptávaných funkcí. Vizuální změnou prošla také agenda Sady otázek. Vylepšení je součástí série změn, které si kladou za cíl práci s odpovědníky zjednodušit a zatraktivnit.

9. 10. 2015 – Nová agenda Katalog e-learningu inspiruje vyučující

Katalog e-learningu obsahuje prezentace jednotlivých předmětů na Masarykově univerzitě, které obsahují e-learning, multimédia a zajímavé využití interaktivních prvků ve výuce. Smyslem katalogu je představit práci s e-learningem učitelů ve výuce a především inspirace dalších vyučujících. Právě ty nejlépe nadchne výuková pomůcka od kolegy z katedry nebo netradiční využití elektronického testování v příbuzném oboru. Každý předmět je zpracován formou popisu jednotlivých e-learningových aktivit s ilustrativními ukázkami a náhledy. V případě materiálů přístupných veřejnosti či celé univerzitě je přidán i příslušný odkaz.

1. 10. 2015 – Byla spuštěna nová verze Elportálu

Oficiální e-learningový portál Masarykovy univerzity Elportál, který již téměř devět let sloužil jako významný zdroj informací pro širokou veřejnost a inspirace pro pedagogy v oblasti elektronické podpory výuky na MU, prošel kompletní přeměnou a byl zveřejněn v nové podobě. Informace, které návštěvníci hledali nejčastěji, jsou nyní snáze dostupné a o novinkách jsou informováni na každé stránce Elportálu.
Publikace ve formátu pro mobilní zařízení a tablety, tzv. e-knihy, jsou vyčleněny do samostatné sekce a je přidána také možnost vyhledávat pouze v publikacích, které obsahují i formát e-knihy. Uživatelé těchto moderních zařízení se k elektronickým výukovým publikacím dostanou cestou tzv. poliček s knihami, na které jsou zvyklí. Všechny zveřejněné výukové publikace získaly jednotný vzhled díky novým obálkám.

22. 5. 2015 – Nový nástroj pro tvorbu pokročilých otázek

Učitelé MU mají k dispozici nový nástroj Editor pokročilých otázek. Vycházíme tak vstříc mnoha požadavkům vyučujících na nestandardní a složité otázky, které zatím ještě nejde tvořit přímo standardními prostředky IS MU v agendě Odpovědníky. Pomocí editoru je možné klikáním vytvořit otázku a následně její kód vložit podle návodu do IS MU. Editor nabízí tvorbu otázek s mezerami v textu, otázek s popisky v obrázku, doplňovaček a otázek s vybíráním oblastí v obrázku. Popisky v obrázku a mezery v textu je možné doplňovat i oblíbeným přetahováním (tzv. drag and drop). Editor zájemci naleznou v sekci Nástroje na Elportále.

19. 5. 2015 – Odevzdané úkoly si mohou učitelé číst jednodušeji

Odevzdané úkoly si mohou učitelé jednodušeji číst na svém počítači či mobilním zařízení díky nové službě ownCloud. Služba udržuje stejné verze souborů mezi IS MU a počítačem učitele (tzv. synchronizuje), a to nejen v Odevzdávárnách, ale i jinde v Informačním systému. Přístup k souborům je snazší. Pokud si například vyučující synchronizují jednoduchou odevzdávárnu, úkoly si mohou přečíst na mobilním zařízení nebo se díky aplikaci objeví přímo v jejich počítači. Pro přístup k souborům se tak nemusí přihlašovat do IS MU a dokonce ani zapínat prohlížeč. Více informací na blogu.

6. 5. 2015 – Odpovědníky nově nabízí možnost automatického zobrazení prohlídky odpovědí

Odpovědníky nově nabízí možnost automatického zobrazení prohlídky odpovědí. Studenti si tak současně s uložením testu mohou okamžitě prohlížet vyhodnocení svých odpovědí, aniž by se museli k odpovědím proklikávat. Nastavit automatické zobrazení prohlídky může vyučující v popisu odpovědníku volbou Zobrazit studentům odpovědi po jejich práci s odpovědníkem – automaticky zobrazit ihned po práci s odpovědníkem. Více informací o možnostech zobrazení správného řešení studentům naleznete v nápovědě.

27. 4. 2015 – Mezi semestry lze nově také kopírovat jen strukturu složek.

Vyučující, kteří chtějí ve svém předmětu použít studijní materiály z předchozího období, kopírují na začátku semestru tyto materiály do dalšího období pomocí aplikace v Záznamníku učitele. Obvyklé bylo kopírovat celou adresářovou strukturu včetně souborů (studijních materiálů, testů apod.), s výjimkou odevzdaných úkolů v odevzdávárnách z předchozího semestru. Na přání uživatelů lze nově zkopírovat jen adresářovou strukturu, tj. pouze složky (prázdné), nikoli soubory. Více informací najdete na blogu.

31. 3. 2015 – Ikonky pro výuku byly začleněny přímo do agendy Interaktivní osnovy

Sada jednotných tematických ikonek se po celé čtyři roky těší mezi vyučujícími Masarykovy univerzity velké oblibě. Ikonky slouží k větší atraktivitě a přehlednosti vytvořených výukových materiálů a nejčastěji je učitelé začleňují do interaktivních osnov v IS MU. Nově lze ikonky přidat pohodlněji – přímým odkazem z osnovy. Při editaci textu se nad html editorem zobrazuje odkaz "Vložit ikonku". Následně lze vybírat ikonky ze tří velikostí a dvou formátů (.png a .jpg). Všechny ikonky si můžete prohlédnout i na informačním webu. Pokud nějaká ikonka chybí, mohou vyučující požádat o její vytvoření v diskusním fóru.

25. 3. 2015 - Novinky v e-learningových aplikacích

Na základě podnětů od uživatelů jsme provedli několik změn - novinky se týkají Poznámkových bloků, Odpovědníků či Diskusních fór v Záznamníku učitele.
  • Poznámkové bloky: identifikace studentů ve statistice bodů
  • Poznámkové bloky: přepočítávání autosumarizačních poznámkových bloků každou hodinu
  • Odpovědníky: volba vlastní barvy pruhu u zkouškových odpovědníků
  • Odpovědníky: omezení se neaplikuje na učitele
  • Odpovědníky: automatické zobrazení prohlídky po práci s odpovědníkem
  • Diskusní fóra: založit diskusní fórum předvyplněním nastavení z jiného fóra
Více informací k novinkám najdete v deníčku.

9. 3. 2015 - Nástroj Obtížnost v kostce byl rozšířen o nové možnosti nastavení a zobrazení zadání otázek

Na Elportále v sekci Nástroje pro výuková multimédia je uživatelům odpovědníků v IS MU k dispozici doplňkový nástroj k aplikaci Obtížnost v IS MU. Nástroj počítá obtížnost testových otázek, které se použily ve dvou a více odpovědnících. Na základě podnětů vyučujících, kteří nástroj používají, byla připravena nová verze obohacená o rozšiřující nastavení. Nyní lze zobrazit tabulku, která obsahuje jen otázky z určitých sad či otázky s určitou škálou úspěšnosti. Pro snazší dohledání otázek, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, si nově může vyučující nechat rovnou v tabulce zobrazit i zadání otázky či si celou tabulku rovnou vytisknout v prohlížeči. Vyzkoušejte novou verzi nástroje.

6. 3. 2015 - Fotogalerie, prezentace a postery z letošního ročníku Open space konference o e-learningu IS MU

Ve středu 11. února 2015 se uskutečnil již 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Tématem letošního ročníku bylo elektronické zkoušení, zazněla teoretická přednáška o teorii a metodologii testování studentů, ale i praktické zkušenosti vyučujících v moderované diskuzi. Obsah prezentovaných příspěvků je zveřejněný na stránkách konference včetně fotogalerie i posterů.

25. 2. 2015 - Kopírování stromové struktury studijních materiálů

Vyučující, kteří chtějí ve svém předmětu použít studijní materiály z předchozího období, kopírují na začátku semestru tyto materiály pomocí aplikace v Záznamníku učitele. Obvyklé bylo kopírovat celou adresářovou strukturu včetně souborů (studijních materiálů, testů apod.), s výjimkou odevzdaných úkolů v odevzdávárnách z předchozího semestru.
Na přání uživatelů lze nově zkopírovat jen adresářovou strukturu, tj. pouze složky (prázdné), nikoli soubory. Tato možnost dosud existovala u Odevzdáváren, kde při kopírování mezi semestry není potřeba kopírovat starší odevzdané úkoly, ale pouze strukturu odevzdávárny. Zároveň byla možnost kopírování adresářové struktury doplněna i do Správce souborů, kde lze nově zvolit možnost "kopírovat jenom strukturu složek bez souborů". Bližší informace na blogu.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.
Letošní ročník je zaměřený na teorii a metodologii testování studentů, vyhodnocování obtížnosti otázek a na praktické ukázky elektronického zkoušení v IS MU. Prezentovat budou odborníci na testování studentů a učitelé věnující se e-learningu.
Středa 11. února 2015 (registrace od 8.30), Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno
Účast na konferenci je zdarma. Prosíme o přihlášení se na konferenci vyplněním registračního formuláře na stránkách konference. http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/osk2015/index.html