Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení

E-learning na FI

Informační systém MU lze využít nejen pro administrativu spojenou se studiem, ale také k e-learningové podpoře prezenčního i kombinovaného studia.


Uživatelskou podporu při tvorbě e-learningových výukových pomůcek poskytuje vyučujícím MU vedle e-techniků (e-learningové aplikace IS MU) a is-techniků (administrativni aplikace IS MU) i Servisní středisko. Pokud přemýšlíte, že by Vám multimediální pomůcka zjednodušila výuku a pomohla studentům, pak neváhejte a kontaktujte Servisní středisko: servistech(atsign)fi(dot)muni(dot)cz, které Vám pomůže nápad zrealizovat.


E-technici, is-technici i s-technici jsou zaměstnanci Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU a podílejí se na realizaci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.

V letech 2009 - 2012 se e-technici podíleli na realizaci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT.


Aktuality

31. 3. 2015 – Ikonky pro výuku byly začleněny přímo do agendy Interaktivní osnovy

Sada jednotných tematických ikonek se po celé čtyři roky těší mezi vyučujícími Masarykovy univerzity velké oblibě. Ikonky slouží k větší atraktivitě a přehlednosti vytvořených výukových materiálů a nejčastěji je učitelé začleňují do interaktivních osnov v IS MU. Nově lze ikonky přidat pohodlněji – přímým odkazem z osnovy. Při editaci textu se nad html editorem zobrazuje odkaz "Vložit ikonku". Následně lze vybírat ikonky ze tří velikostí a dvou formátů (.png a .jpg). Všechny ikonky si můžete prohlédnout i na informačním webu. Pokud nějaká ikonka chybí, mohou vyučující požádat o její vytvoření v diskusním fóru.

25. 3. 2015 - Novinky v e-learningových aplikacích

Na základě podnětů od uživatelů jsme provedli několik změn - novinky se týkají Poznámkových bloků, Odpovědníků či Diskusních fór v Záznamníku učitele.
  • Poznámkové bloky: identifikace studentů ve statistice bodů
  • Poznámkové bloky: přepočítávání autosumarizačních poznámkových bloků každou hodinu
  • Odpovědníky: volba vlastní barvy pruhu u zkouškových odpovědníků
  • Odpovědníky: omezení se neaplikuje na učitele
  • Odpovědníky: automatické zobrazení prohlídky po práci s odpovědníkem
  • Diskusní fóra: založit diskusní fórum předvyplněním nastavení z jiného fóra
Více informací k novinkám najdete v deníčku.

9. 3. 2015 - Nástroj Obtížnost v kostce byl rozšířen o nové možnosti nastavení a zobrazení zadání otázek

Na Elportále v sekci Nástroje pro výuková multimédia je uživatelům odpovědníků v IS MU k dispozici doplňkový nástroj k aplikaci Obtížnost v IS MU. Nástroj počítá obtížnost testových otázek, které se použily ve dvou a více odpovědnících. Na základě podnětů vyučujících, kteří nástroj používají, byla připravena nová verze obohacená o rozšiřující nastavení. Nyní lze zobrazit tabulku, která obsahuje jen otázky z určitých sad či otázky s určitou škálou úspěšnosti. Pro snazší dohledání otázek, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, si nově může vyučující nechat rovnou v tabulce zobrazit i zadání otázky či si celou tabulku rovnou vytisknout v prohlížeči. Vyzkoušejte novou verzi nástroje.

6. 3. 2015 - Fotogalerie, prezentace a postery z letošního ročníku Open space konference o e-learningu IS MU

Ve středu 11. února 2015 se uskutečnil již 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Tématem letošního ročníku bylo elektronické zkoušení, zazněla teoretická přednáška o teorii a metodologii testování studentů, ale i praktické zkušenosti vyučujících v moderované diskuzi. Obsah prezentovaných příspěvků je zveřejněný na stránkách konference včetně fotogalerie i posterů.

25. 2. 2015 - Kopírování stromové struktury studijních materiálů

Vyučující, kteří chtějí ve svém předmětu použít studijní materiály z předchozího období, kopírují na začátku semestru tyto materiály pomocí aplikace v Záznamníku učitele. Obvyklé bylo kopírovat celou adresářovou strukturu včetně souborů (studijních materiálů, testů apod.), s výjimkou odevzdaných úkolů v odevzdávárnách z předchozího semestru.
Na přání uživatelů lze nově zkopírovat jen adresářovou strukturu, tj. pouze složky (prázdné), nikoli soubory. Tato možnost dosud existovala u Odevzdáváren, kde při kopírování mezi semestry není potřeba kopírovat starší odevzdané úkoly, ale pouze strukturu odevzdávárny. Zároveň byla možnost kopírování adresářové struktury doplněna i do Správce souborů, kde lze nově zvolit možnost "kopírovat jenom strukturu složek bez souborů". Bližší informace na blogu.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.
Letošní ročník je zaměřený na teorii a metodologii testování studentů, vyhodnocování obtížnosti otázek a na praktické ukázky elektronického zkoušení v IS MU. Prezentovat budou odborníci na testování studentů a učitelé věnující se e-learningu.
Středa 11. února 2015 (registrace od 8.30), Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno
Účast na konferenci je zdarma. Prosíme o přihlášení se na konferenci vyplněním registračního formuláře na stránkách konference. http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/osk2015/index.html