Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení

E-learning na FI

Informační systém MU lze využít nejen pro administrativu spojenou se studiem, ale také k e-learningové podpoře prezenčního i kombinovaného studia.


Uživatelskou podporu při tvorbě e-learningových výukových pomůcek poskytuje vyučujícím MU vedle e-techniků (e-learningové aplikace IS MU) a is-techniků (administrativni aplikace IS MU) i Servisní středisko. Pokud přemýšlíte, že by Vám multimediální pomůcka zjednodušila výuku a pomohla studentům, pak neváhejte a kontaktujte Servisní středisko: servistech(atsign)fi(dot)muni(dot)cz, které Vám pomůže nápad zrealizovat.


E-technici, is-technici i s-technici jsou zaměstnanci Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU a podílejí se na realizaci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.

V letech 2009 - 2012 se e-technici podíleli na realizaci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT.


Aktuality

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, milí kolegové,
rádi bychom Vás jménem doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, pozvali na již 4. ročník Open space konference o e-learningu IS MU.
Středa 12. února 2014, Atrium, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno
Již 4. ročník Vám přiblíží desetiletou evoluci e-learningových aplikací v Informačním systému Masarykovy univerzity. Můžete se těšit na prezentace učitelů s dlouholetými zkušenostmi s elektronickou podporou výuky. Příspěvky jsou koncipovány tak, aby inspirovaly a upozornily na důležité aspekty, se kterými se jejich autoři setkali při tvorbě e-learningových kurzů, používání multimédií ve výuce, elektronického zkoušení apod. Pro bližší informace navštivte web konference. Z kapacitních důvodů je třeba se registrovat.

20. 11. 2013 - Burza zkušebních termínů

Na základě úspěchu již zavedené aplikace pro výměnu seminárních skupin jsme vytvořili obdobnou aplikaci pro výměnu zkušebních termínů. U některých předmětů jsou zkušební termíny rychle rozebrány a na studenty tak nemusí zbýt vhodný termín. Nyní si mohou zkušební termíny snadno vyměnit na burze. V ní student vidí přehled inzerátů, které poptávají jeho termín, a může na ně reagovat. Více o nové aplikaci.

23. 9. 2013 - Instrukce učitele k předmětové anketě

S novým způsobem předávání výsledků předmětové ankety učitelům nově nabízíme i možnost zadání instrukcí učitele k anketě. Instrukce se mohou týkat např. názoru studentů na nová skripta či organizaci výuky a vztahují se vždy k danému sběru. Učitel tak může získat důležitou zpětnou vazbu ke konkrétním tématům ze své výuky. Při zadávání instrukcí pro další sběr ankety lze již jednou zadané instrukce zkopírovat. Více o inovaci aplikace.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, milí kolegové,
rádi bychom Vás jménem doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, pozvali na již 3. ročník Open space konference o e-learningu IS MU.
Středa 11. září 2013, Atrium, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno
Při přípravě letošního ročníku jsme vycházeli z Vašich podnětů a návrhů, které jsme po skončení minulého ročníku sesbírali. Můžete se těšit na výrazné rozšíření nabídky workshopů, rozšíření tematických stanovišť o možnosti konzultace administrativních aplikací IS MU a v neposlední řadě i na zábavně-poučný program v amfiteátru Atria. Pro bližší informace navštivte web konference. Z kapacitních důvodů je třeba se registrovat přes OC MU.

16. 8. 2013 - Vyhodnocení ankety k využívání elearningu studenty

Na konci jarního semestru mezi studenty FI proběhla anketa k využívání elerningových aplikací v ISu učiteli a jejich spokojenost s nimi. Výsledky i s grafy.

1. 8. 2013 - Odpovědníky pomohou při realizaci přijímacího řízení

Pro podporu realizace přijímacího řízení, při kterém uchazeči skládají odpovědník přímo v ISu, spustil Vývojový tým IS MU v pilotním provozu náhradní autentizaci do e-přihlášky. Koordinátor přijímacího řízení díky tomuto rozšíření už nemusí řešit, jak se uchazeči, kteří nemají přístup do autentizované části ISu a nepamatují si heslo ke své e-přihlášce, dostanou k zadání a jak jim pak jednoduše sdělí výsledek testu. Generováním jednorázového hesla k testu v aplikaci pro přijímací řízení a rozkopírováním výsledků do e-přihlášky jsou tyto problémy vyřešeny. Více o inovaci aplikace.

1. 7. 2013 - Počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech

V odpovědnících lze u otázek s volnou odpovědí (známé jako otázky typu "a") nastavit počítání vepsaného počtu znaků či slov. Učitel tak může kontrolovat, kolik slov nebo znaků student ve své odpovědi napsal, a pokud trvá omezeném počtu, může nastavením limitu délku odpovědi korigovat (nastavení provede při vytváření otázky v sadě otázek). Počítat znaky a slova je možné také v tématickém diskusním fóru. Více informací se dozvíte v blogu.

1. 5. 2013 - Aktualizace editoru Questomat pro obrázkové otázky v el. testech

Na základě podnětů a praktických zkušeností jsme aktualizovali editor pro obrázkové otázky v elektronických testech. Nová verze umožňuje pracovat i s obrázky s větším rozlišením a jsou opraveny chyby se směrováním spojnic prvků v obrázku. Podívejte se a na vlastní kůži vyzkoušejte nástroj Questomat - obrázkové otázky v Odpovědnících.

29. 4. 2013 - Odpovědnost za udělování výjimek/souhlasu se zápisem předmětů

Upravili jsme aplikaci pro plnění základních údajů o předmětu tak, aby bylo možné nastavit odpovědnost za udělování výjimek/souhlasu se zápisem předmětů - nyní je možné nastavit, zda žádosti smí vyřizovat učitelé, garant předmětu nebo kontaktní osoba. Více informací získáte v blogu.

2. 3. 2013 - Evidence docházky pomocí čipových karet

Aplikace Docházka umožňuje učitelům jednoduše evidovat účast studentů na přednáškách či cvičeních přímo v Informačním systému MU (IS MU). Nyní Vývojový tým IS MU rozšířil tuto aplikaci o možnost evidence docházky pomocí načtení identifikátorů studentských čipových karet nebo automaticky z evidence průchodů přístupovými body, tj. "pípnutí" u čtecího zařízení před dveřmi dané učebny. Více informací získáte v blogu.

11. 2. 2013 - Třídění poznámkových bloků

Poznámkové bloky v Záznamníku učitele slouží učitelům jako záznamové archy na vložení bodů, známek či poznámek v podobě textového řetězce studentům. Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) nyní zavedl třídění bloků podle jejich účelu do několika kategorií a usnadnil tak orientaci v blocích. Více informací získáte v blogu a nápovědě.