Oddělení celoživotního vzdělávání a průmyslových partnerů

Proděkan pro kvalitu, propagaci a celoživotní vzdělávání
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
kancelář C523
tel: 549 496 966, fax: 549 491 820
e-mail:czv(atsign)fi(dot)muni(dot)cz
Referentka pro celoživotní vzdělávání

Ing. Eva Matějková
kancelář B510
tel: 549 494 815, fax: 549 491 820
e-mail:czv(atsign)fi(dot)muni(dot)cz

Odpovědná osoba: Ing. Eva Matějková