Oddělení celoživotního vzdělávání a průmyslových partnerů

Proděkan pro rozvoj, propagaci a celoživotní vzdělávání
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
kancelář A305
tel: 549 496 121, fax: 549 491 820
e-mail:czv(atsign)fi(dot)muni(dot)cz
Referentka pro celoživotní vzdělávání

Ing. Eva Matějková
kancelář B510
tel: 549 494 815, fax: 549 491 820
e-mail:czv(atsign)fi(dot)muni(dot)cz