Aktuality z fakulty

Cisco Networking Academy (9. 6. 2016)

Cisco Networking Academy


9. 6. 2016 ve 12:00 v učebně D2

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany nabízí svým studentům možnost studia programu Cisco Networking Academy.
Jedná se o vzdělávací program zaměřený na výchovu odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí. Během jeho studia lze získat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v oblasti moderních počítačových sítí. Studium je rozděleno do čtyř kurzů:

Introduction to Networks,
Routing and Switching Essentials,
Scaling Networks,
Connecting Networks.

Každý jednotlivý kurz je zakončen zkouškou a absolvent může získat mezinárodně platný certifikát, který je na trhu práce vysoce ceněn.

Výuka Cisco Networking Academy pro studenty Fakulty informatiky MU bude:
zahájena v semestru podzim 2016,
probíhat v českém jazyce (studijní materiály jsou v jazyce anglickém),
rozdělena do dvou semestrů (předmětů).

Předměty vyučované na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, které pokrývají látku Cisco Networking Academy (výše zmíněných čtyř kurzů), jsou:

PV233 Počítačové sítě a směrovací protokoly,
PV234 Přepínání v LAN, bezdrátové sítě a rozsáhlé sítě.

Vstupním předpokladem pro absolvování Cisco Networking Academy je předešlé úspěšné ukončení předmětu PB156 Počítačové sítě nebo PV183 Technologie počítačových sítí.

Bližší informace ohledně studia Cisco Networking Academy budou prezentovány

9. 6. 2016 ve 12:00 v učebně D2


Erasmus studium jaro 2017

Oddělení zahraničních záležitostí vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro jaro 2017. Program Erasmus umožňuje absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit, se kterou má FI uzavřenu bilaterální dohodu. Životní náklady a cestu si studenti hradí ze stipendia poskytovaného tímto programem. Délka pobytu v zahraničí je 3 – 12 měsíců v závislosti na konkrétní bilaterální dohodě. V tomto kole je možno se hlásit na volná místa na následujících univerzitách:

 • RWTH Aachen
 • KU Leuven
 • Saarland University
 • University of Porto - Fac. of Economy
 • Free University of Bozen-Bolzano
 • University Wien
 • Comenius University
 • ESIEE Paris
 • University of Cordoba
 • University of Vilnius
 • Grenoble Institute of Technology
 • University of Luxembourgh
 • University Potsdam
 • Vienna University of Technolgy
 • Juraj Dobrila University of Pula
 • University of Calabria
 • Ca´Forscari University of Venice
 • Karlsruhe Institute of Technology
 • University of Salerno
Přihlášky do výběrového řízení Erasmus podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému ISOIS. Přihláška FI bude otevřena 9. - 25. května 2016.
Všichni studenti, kteří se chtějí výběrového řízení zúčastnit a nemohou doložit znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 mezinárodně uznávaným certifikátem (ZSJZ, FCE,...), absolvují test z angličtiny.
Termíny testů z anglického jazyka:
 • úterý 24. 5. 2016 od 13.00 učebna B410
 • čtvrtek 26. 5. 2016 od 9.00 hod. učebna B410
Na test se hlaste prostřednictvím rozpisu v ISu. Před testem pošlete motivační dopis na emailovou adresu , pokud jste jej již nevložili do elektronické přihlášky.


SOUTĚŽ Přihlas svoji diplomku nebo bakalářku a vyhraj!
Centrum pro výzkum v oblasti kryptografie a bezpečnosti Fakulty informatiky Masarykovy univerzity ve spolupráci se společnostmi Y Soft Corporation, a.s., Trusted Network Solutions a.s. a AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o. vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci řešící problematiku z oblastí bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a kryptologie. Hlavním cílem soutěže je podpora nadaných studentů vysokých škol a zatraktivnění výše uvedených vědních oborů.

Do soutěže můžete přihlásit bakalářskou nebo diplomovou práci v češtině, slovenštině, nebo angličtině, která byla/je obhájena ve školním roce 2015/2016. Pro přihlášení práce je zapotřebí práci vložit na adresu: https://is.muni.cz/auth/do/fi/soutez (zkrácený odkaz http://goo.gl/Lu5TLj), a to do 30. 5. 2016. Do soutěže se mohou přihlásit pouze studenti Fakulty informatiky (v době přihlášení i v červnu 2016).

Mezi řešitele vítězných prací bude rozdělena částka 60 000 Kč.Aktuality z doktorského studia

Aktuality odd. zahraničních studií


Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz