Aktuality z fakulty

Erasmus+ studijní pobyty v Evropě 2017/18 (26. 2. 2017)

Oddělení zahraničních záležitostí vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2017/2018. Program Erasmus umožňuje absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit, se kterou má FI uzavřenu bilaterální dohodu. Životní náklady a cestu si studenti hradí ze stipendia poskytovaného tímto programem. Délka pobytu v zahraničí je 3 – 12 měsíců v závislosti na konkrétní bilaterální dohodě.
FI provádí výběr studentů podle následujících kritérii:

  • Studijní prospěch
  • Znalost cizího jazyka
  • Motivační dopis v AJ (rozsah 1/2 - 1 strana A4) s důrazem na předměty, které chcete v zahraničí studovat
  • Posouzení oborového koordinátora
  • Předchozí účast na zahraničním studijním pobytu
Přihlášky do výběrového řízení Erasmus podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému ISOIS. Přihláška FI bude otevřena 31. ledna - 26. února 2017.

Všichni studenti, kteří se chtějí výběrového řízení zúčastnit dokládají znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 (kopií certifikátu, dokladu o absolvovaní kurzu, absolvování zkoušky VB001 apod.). Studenti, kteří nemají doklad o znalosti této úrovně absolvují test z angličtiny na FI. Test se uskuteční v pátek 24. 2. 2017 v 8:30 v učebně B204. Na test se hlaste prostřednictvím rozpisu v ISu.


Informatické kolokvium 28. 2. Hodnocení akademiků v univerzitním prostředí (28. 2. 2017)

Informatické kolokvium 28. 2. 2017, 14:00 posluchárna D2
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., PřF MU
Hodnocení akademiků v univerzitním prostředí
Abstrakt: Přednáška vyloží východiska hodnocení, které proběhlo na Ústavu
matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU v roce 2016, jeho průběh a
jeho organizační a rozpočtové souvislosti.


Take the opportunity to get hands on experience and knowledge with AT&T Training Center!

What is AT&T Training Center?


Education system developed by AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o, provided to university students as part of University tuition. AT&T training center provides specialized trainings in addition to CISCO CCNA and CCNP courses handled by university in present.
At the training you will get understanding of technologies used in real network environment and will be introduced to typical incidents troubleshooting as well as basic configuration of various assets. Practical examples are maintained in LAB environment on real assets as well as virtual devices.

What modules can you enroll for in 2017?


Firewall Technologies Practice
FW technologies practice module is intended for students possessing CCNA up to CCNP networking skills and are interested in the networking security area. The course provides an overview of firewall technologies (ASA, Check Point, Juniper) commonly used in customer environments. Educated technologies do extend students practical security skills required for junior security engineer position.

Mobility Provisioning
Mobility Provisioning Module is intended for students possessing strong networking and Unix/Linux skills and is interested in mobility network management and provisioning. The course provides an overview of mobility networks and shows AT&T’s implementation of mobility network in US. Course topics are intended to improve student’s skills required for junior mobility engineer position.

Global Software Development
This module is intended for students with general experience of front-end and back-end programming languages, and will focus on how they are applied in an international environment. Working with AT&T Brno’s software development team, students will be guided through all aspects of creating and deploying a professional open-source project with one of the biggest companies in the world.

Cisco IP Telephony
IP telephony is the corner stone of Cisco’s Unified Communications and Collaboration portfolio. It is suitable for students with basic understanding of Cisco routing and switching concepts and would like to explore the world of Enterprise Voice, Video and Contact Centers over IP world.

Spring semester application is open from 11th January until February 23rd, 2017.

Successful students will receive 2 credits for PV177 (FW Technology, Mobility, Cisco IP Telephony) or PV226 (Global SW Dev.).

Content of classes is best suitable for Mgr. students or for students in last year of Bc. programme. Students interested in AT&T Training Center can register by using University Information System
http://tinyurl.com/FIMU-JS2017-ATT

Initial qualification test will be organized on February 27th at the Faculty of Informatics, room B517 (building B, 5th floor).

CV and motivation letter in English please take with you at the initial qualification test.

Classes will be organized in:
AT&T LAB Environment
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno

For more information, detailed description and classes agenda see attached document and leaflet.

2017 autumn semester schedule
  • 7 classes per semester.
  • Tuition 7 hours a day plus breaks (8:00 – 16:00) – 49 hours in total.
Security & Mobility Schedule Spring 2017
Date                            FW Technology                                    Mobility
23.02.2017 Thu           End of enrollment via University Information System
27.02.2017 Mon           Initial qualification test (in written form, at FI – room B517)
03.03.2017 Fri             General Network Security                      Fundamental Networking Skills
10.03.2017 Fri             Juniper Firewall Foundation                  Networking and Operating Systems
17.03.2017 Fri             Juniper Firewall Advanced                    GSM and UMTS
31.03.2017 Fri             ASA Cisco Firewall Foundation            4G LTE
07.04.2017 Fri             ASA Cisco Firewall Advanced               Metrocells, Location and Emergency Services
21.04.2017 Fri             Check Point Firewall Foundation           Mobility Network Management
28.04.2017 Fri             Check Point Firewall Advanced             Scripting and Automation
10.05.2017 Wed          Theory test and practical exam (approximately 4 hours)


SW development & IP Telephony Schedule Spring 2017
Date                              SW Development                          Cisco IP Telephony
23.02.2017 Thu             End of enrollment via University Information System
27.02.2017 Mon             Initial qualification test (in written form, at FI – room B517)
02.03.2017 Thu             Development environment              Cisco Call Manger overview and configuration
                                      and project planning
09.03.2017 Thu             International collaboration               Overview of voice network architecture
                                      and project plan submission
16.03.2017 Thu             Collaborative coding and                 Overview of dial plans architecture
                                      project prototyping
30.03.2017 Thu             Project enhancement                       Cisco GUI, CLI and Wireshark configuration
06.04.2017 Thu             Security and standards                    Troubleshooting basis practice
                                      management
20.04.2017 Thu             Project final enhancements             Troubleshooting voice endpoints. (Phones and voice gateways)
                                      and preparation for end of
                                      lifecycle
27.04.2017 Thu             Project wrap-up and                        Call manager features and integration capabilities
                                      presentation
09.05.2017 Tue             Theory test and practical exam (approximately 4 hours)


Obhajoby disertačních prací v únoru 2017
Jiří Matela - Designing Image Compression Algorithms for Massively Parallel Processors
- 10. 2. 2017, 13:00

Šimon Suchomel - Source Retrieval for Text Reuse Detection
- 22. 2. 2017, 10:00

Hana Bydžovská - Towards Prediction and Recommendation in Higher Education
- 24. 2. 2017, 14:00

Tomáš Babiak - Translation of Linear Temporal Logic to Omega-Automata
- 28. 2. 2017, 10:30

Obhajoby se budou konat v zasedací místnosti B517 a jsou veřejné.


Aktuality odd. zahraničních studií


Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz