Aktuality z fakulty

Udělení čestného doktorátu prof. Henzingerovi (14. 10. 2015)
Ve středu 14.10. 2015 od 10:00 bude Masarykova univerzita na návrh Fakulty informatiky udílet čestný doktorát prof. Thomasi A. Henzingerovi.

Prof. Henzinger je president prestižního Institute of Science and Technology, Austria. Doktorát získal v informatice na Stanfordské univerzitě (1991), a čestný doktorát na Fourier University v Grenoble (2012). Jeho výzkum se týká moderní teorie systémů, zejména algoritmů a nástrojů pro návrh a verifikaci software, hardware a embedded systémů. Je jedním z nejvíce citovaných informatiků, význam jeho výsledků indikuje h-index 90 a přes 42000 citací. Více o jeho kariéře a úspěších je v jeho životopise.

Jedná se tedy o významnou událost, kvůli které pan děkan vyhlašuje děkanské volno od 9:00 do 12:00. Volno je vyhlášeno na dobu konání obřadu a čas nezbytný pro přesun do Auly na Právnické fakultě, Veveří 70. Vedení fakulty vás na tuto mimořádnou událost, kterou Masarykova univerzita vyjadřuje velkou poctu světově významé osobnosti, srdečně zve. Hojná účast na obřadu je nejlepším způsobem, jak poděkovat prof. Henzingerovi za jeho zásluhy o rozvoj informatiky. Hlubší zájemci o výzkum prof. Henzingera mohou navštívit 13.10. 2015 v 15:15 jeho přednášku na informatickém kolokviu na FI MU.


Cena Wernera von Siemense 2015
Cena Wernera von Siemense 2015
Soutěž o nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce, o nejlepšího vysokoškolského pedagoga v technických oborech, oblasti IT a přírodních vědách.

- do 20. 10. 2015 termín zaslání návrhů za jednotlivé fakulty na Odbor pro akademické záležitosti (navrhuje pan rektor)
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
Nejlepší pedagogický pracovník

- do 10. 11. 2015 termín pro přímé zaslání přihlášek účastníků
Nejlepší diplomová práce
Nejlepší disertační práce

Aktuality z výzkumu a vývoje

Aktuality bakalářského a magisterského studia


Aktuality odd. zahraničních studií