Aktuality z fakulty

Erasmus+ studijní pobyty 2016/17 (24. 2. 2016)

Oddělení zahraničních záležitostí vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2016/2017. Program Erasmus umožňuje absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit, se kterou má FI uzavřenu bilaterální dohodu. Životní náklady a cestu si studenti hradí ze stipendia poskytovaného tímto programem. Délka pobytu v zahraničí je 3 – 12 měsíců v závislosti na konkrétní bilaterální dohodě.
FI provádí výběr studentů podle následujících kritérii:

 • Studijní prospěch
 • Znalost cizího jazyka
 • Motivační dopis v AJ (rozsah 1/2 - 1 strana A4) s důrazem na předměty, které chcete v zahraničí studovat
 • Posouzení oborového koordinátora
 • Předchozí účast na zahraničním studijním pobytu

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému ISOIS. Přihláška FI bude otevřena 1. - 24. února 2016.

Všichni studenti, kteří se chtějí výběrového řízení zúčastnit a nemohou doložit znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 mezinárodně uznávaným certifikátem (ZSJZ, FCE,...), absolvují test z angličtiny.
Termíny testů z anglického jazyka:

 • čtvrtek 27.1.2016 od 13.00, učebna B410
 • pátek 19.2.2016 od 9:00, učebna A318.
Na test se hlaste prostřednictvím rozpisu v ISu.


Get new knowledge, skills and credits - AT&T Training Center offers 2 modules for FI students! (29. 2. 2016)
AT&T Brno is coming up with unique opportunity to get new knowledge, skills and credits counted in your study plan.

Firewall Technologies Practice
FW technologies practice module is intended for students possessing CCNA up to CCNP networking skills and are interested in the networking security area. The course provides an overview of firewall technologies (ASA, Check Point, Juniper) commonly used in customer environments. Educated technologies do extend students practical security skills required for junior security engineer position.

Mobility Provisioning
Mobility Provisioning Module is intended for students possessing strong networking and Unix/Linux skills and is interested in mobility network management and provisioning. The course provides an overview of mobility networks and shows AT&T’s implementation of mobility network in US. Course topics are intended to improve student’s skills required for junior mobility engineer position.

Spring semester application is open until February 25th, 2016.

Successful students will receive 2 credits for PV177.

Content of classes is best suitable for Mgr. students or for students in last year of Bc. programme. Students interested in AT&T Training Center can register by using University Information System http://tinyurl.com/FIMU-JS2016-ATT

Initial qualification test will be organized on February 29th at the Faculty of Informatics, room B517 (building B, 5th floor).

CV and motivation letter in English send via e-mail training_center@att.com until February 29th or take with you at the initial qualification test.

Classes will be organized in:
AT&T LAB Environment
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno

For more information contact AT&T Training Center via email: training_center@att.com. Detailed module description and classess agenda can be found in attached documet.

Date                     Time               Course agenda
29.02.2016 Mon     9:00 - 10:00     Initial qualification test (in written form)
04.03.2016 Fri        8:00 - 16:00     Class #1
11.03.2016 Fri        8:00 - 16:00     Class #2
18.03.2016 Fri        8:00 - 16:00     Class #3
08.04.2016 Fri        8:00 - 16:00     Class #4
15.04.2016 Fri        8:00 - 16:00     Class #5
29.04.2016 Fri        8:00 - 16:00     Class #6
06.05.2016 Fri        8:00 - 16:00     Class #7
18.05.2016 Wed     9:00 - 13:30     Theory test and practical exam

Date                      Time               Optional Firewall Classes
23.04. 2016 Sat      TBD                 Open LAB door
24.04. 2016 Sun     TBD                 Open LAB door
13.05.2016 Fri        8:00 - 12:00      Troubleshooting sessionERASMUS+ mimoevropské pobyty (29. 2. 2016)
Centrum zahraniční spolupráce vyhlašuje výběrové řízení pro studenty a zaměstnance na studijní, výzkumná a výuková místa na univerzitách v Ruské federaci, Brazílii, Číně, Izraeli, Palestině, Libanonu, Egyptě, Ukrajině, Kostarice, Indonésii, Srbsku, Bosně, Kosovu a Arménie v akademickém roce 2016/2017. Seznam univerzit je dostupný na: http://czs.muni.cz/images/seznam_univerzit_-_mobility_out.xlsx.

Podporovány jsou:
 • Mobility studentů na studijní pobyty – v délce 3 až 12 měsíců
 • Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení – s minimálním trváním 5 dnů a maximálním trváním 2 měsíce
Výše stipendií a grantů
 • Vyjíždějící studenti: 650 EUR / měsíc
 • Vyjíždějící zaměstnanci: 160 EUR / den
 • K pobytovým nákladům se připočítává ještě příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí (do výše dle skutečné vzdálenosti viz http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm).
Přihlášky musí být podány elektronicky do: 29. února 2016 (prosím vyberte program „Erasmus+ (outside Europe)“).

Více informaci o programu naleznete na:
 • Pro studenty: http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/erasmus-mimo-eu
 • Pro neakademické zaměstnance: http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/non-academic-staff/outgoing-nonacademstaff-skoleni/erasmus-mimo-eu
 • Pro vyučující: http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/academic-staff/outgoing-ucitel-vyuka/erasmus-mimo-eu

Cena Rektora MU 2016

Cena rektora MU 2016
- směrnice MU č. 7/2015
- nominace týkající se magisterských studentů dodejte na SO, ostatní nominace na OVV.
- termín pro podání návrhu v kategoriích i) a j) je do 3. 2. 2016 (vynikající doktorští studenti a disertace). Návrhy v ostatních kategorirích do 22. 2. 2016 do 9.00 hod.

Red Hat - Project Marketplace @FI
Chceš se podílet na zajímavém projektu, spolupracovat s vývojáři z praxe a získat cenné zkušenosti?
Přijď se podívat na nabídku otevřených projektů (některé z nich mohou vést i k BP/DP), promluvit si s vedoucími a zjistit, jestli tě některé z nich zaujmou.

Akce se koná přímo na fakultě v Red Hat labu S505 ve středu 2. března od 13:00 a není potřeba se registrovat. Stačí přijít.
https://www.facebook.com/events/978165408929017/