Aktuality z fakulty

Krátkodobá studia zahraničních studentů (9. 3. 2015)

V souladu se směrnicí děkana č.1/2015 vyhlašuji výzvu k podávání návrhů na podporu krátkodobých studijních pobytů zahraničních studentů.

Písemné návrhy na podporované studijní pobyty je třeba doručit na Oddělení zahraničních studií do 9. 3. 2015. Výběrem podporovaných návrhů pověřuji komisi složenou z vedoucích kateder Fakulty informatiky a proděkana pro výzkum, vývoj a doktorské studium, který je předsedou komise. Celkem lze podpořit nejvýše deset návrhů.

Komise oznámí výsledky nejpozději 23. 3. 2015.
Termín pro podání žádostí o studijní pobyt je stanoven na 18. 5. 2015.
Žádosti budou vyhodnoceny a výsledky oznámeny nejpozději 29. 5. 2015.
prof. RNDr. Michal Kozubek, PhD
děkan


Aktuální výzva pro podávání studentských výzkumných a vývojových projektů (10. 3. 2015)

V současné době je otevřena aktuální výzva pro podávání studentských výzkumných
a vývojových projektů na FI MU (program děkana FI).
Uzávěrka aktuální výzvy pro období jaro 2015 je 10. března 2015, počátek
financování projektů je od 1. dubna 2015. Bližší informace ohledně
studentských výzkumných a vývojových projektů na FI MU naleznete na stránce
http://www.fi.muni.cz/research/student_projects/index.xhtml.


Erasmus+ pracovní stáže 2015/16 (12. 3. 2015)
CZS vyhlásilo termíny pro sběr přihlášek na Erasmus+ pracovní stáže v akademickém roce 2015/16. Přihlášky se podávají elektronicky:
  • 1.-12. března
  • 1.-14. května
  • 1.-16. července
  • 1.-12. listopadu
Studenti FI si stáž musí domluvit se zahraniční institucí sami. Nabídky na vývěsce OZZ FI nebo CZS. Přihlášky k podpisu doneste na OZZ alespoň 1 týden před vyhlášeným termínem.

Vyhlášena Cena konference INFORUM 2015
Cena konference INFORUM 2015 – ocenění nejvýznamnějšího českého produktu, služby nebo činu spojeného s elektronickými informačními zdroji.
Informace jsou k dispozici také na webu Odboru pro akademické záležitosti.

Hackathon - soutěžní maraton v programování nápadů, které mění svět

Výzva všem, kteří chtějí zlepšit život ve městech!

Ať jste vývojář, designér, startup, student, ostřílený korporátník nebo jen máte
nápad, který by vylepšil náš městský život, pak vás zveme na speciální akci v
Brně. Zapojte se s námi do hackathonu - soutěžního maratonu v programování
nápadů, které mění svět. Hackathon pořádá IBM ve spolupráci s Jihomoravským
inovačním centrem a městem Brno.

Smyslem akce není jen poznat nové technologie, ale především najít zajímavá
řešení a fajn nápady, do kterých vrhneme energii a nadšení. Cílem je, abychom
nezůstali jen u nápadů, ale posunuli je do reálných prototypů. Proto jsme pro
vás připravili i zajímavá data, konkrétní technologie a gadgety.

Připojte se a přijďte zažít neformální soutěžní atmosféru prvního
československého hackatonu IBM. Po celou dobu zajistíme ideální prostředí pro
vaše inovace - budou vám k dispozici mentoři na konkrétní technologie, počítejte
také se zajištěním občerstvení, nonstop přísunu kávy a energy drinků.

Přidáte se k nám?

Bližší info: www.cityhack.cz
Registrace: cityhack.eventbrite.com