Aktuality z fakulty

Přijímací řízení do doktorského studia - studium od semestru podzim 2016
Je vyhlášen další běh přijímacího řízení do phd studia.
Elektronickou přihlášku lze podat od 1. 7. 2016 do 29. 8. 2016.
Přijímací zkouška proběhne 12. 9. 2016.

Vítězství studentů FI MU v mezinárodní soutěži Code for Cause C4C
Studenti FI MU Tereza Pařilová, Filip Mrváň a Bruno Mižík zvítězili v mezinárodní soutěži Code for Cause C4C při konferenci ICCHP na Johannes Kepler University v Linci. Zvítězili s vlastním projektem DysHelper, což je asistivní technologie na plně individuální úpravu textů pro dyslektické uživatele.

Smyslem soutěže bylo navrhnout a realizovat asistivní technologii pro znevýhodněné jedince, což bylo zároveň i tématem celé konference. Naši studenti měli za úkol v průběhu března až června realizovat jimi navržený a komisí schválený projekt DysHelper a taktéž provést testování na cílové skupině uživatelů. Toto období bylo možné považovat za semifinále, ze kterého se za každou přihlášenou zemi mohl do finále dostat pouze jeden tým.

Finále se konalo 12. 7. 2016 na univerzitě Johannese Keplera v Linci. Každý tým měl vyhrazených 20 minut pro přednášku o realizaci své aplikace s důrazem na provedené testování u cílové skupiny, 10 minut na předvedení funkčnosti/dema, a poté následovala otevřená diskuse se členy komise a přítomnými zájemci (finálové kolo bylo veřejné). Porota měla k dispozici všechny materiály k vyhodnocení soutěže, přičemž kritérii byla originalita, časová a technická náročnost, udržitelnost a potenciál a prezentace. Ve čtvrtek 14. 7. vyhlásila porota za vítěze soutěže český tým před týmem univerzity ve Štrasburku.

Soutěž se konala v rámci 15. ročníku konference International Conference on Computers Helping People with Special Needs ICCHP 11. – 15. 7. 2016. Předsedou poroty byl Sean Goggin z California State University-Northridge.

Aktuality z výzkumu a vývojeAktuality průmyslového partnerství

Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz