Aktuality z fakulty

Přijímací řízení do phd studia (27. 1. 2015)
Studium od jara 2015
Ústní část přijímací zkoušky se koná 27. 1. 2015 od 13:00 v zasedací místnosti FI MU B517.
Na zkoušku budete pozváni prostřednictvím emailu, který jste uvedli do elektronické přihlášky v ISu.

Studium od podzimu 2015
Elektronickou přihlášku v ISu můžete vyplnit od 1. 2. do 1. 6. 2015.
Ústní část přijímací zkoušky se bude konat 16. 6. 2015.

Cena Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku vyhlásila další ročník soutěže o Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2014 v oblasti informatiky, kybernetiky a příbuzných oborů. Uzávěrka soutěže je 18. 2. 2015. Podmínky soutěže jsou popsány na stránce http://www.cski.cz/main.php?id=01.05.03.00.Aktuality průmyslového partnerství