Aktuality z fakulty

Zájemci o doktorské studium - informační schůzka, financování (19. 5. 2015)
Informační schůzka - 19. 5. 2015 od 12:30 v učebně A318
Po krátké prezentaci bude prostor pro dotazy a neformální diskusi s proděkanem a pracovnicemi pro výzkum, vývoj a doktorské studium.
Nadstandardní režim financovaní
Pro zájemce o doktorské studium na FI MU byl vypsán omezený počet míst s nadstandardním režimem financovaní, podrobnosti lze nalézt na stránce Calls for PhD students.
Přihlášky do doktorského studia podávejte elektronicky do 1. 6. 2015. Více informací na stránce Přijímací řízení - Doktorské studium.

Cisco Networking Academy (27. 5. 2015)

Cisco Networking Academy


27. 5. 2015 ve 12:00 v učebně D2

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany nabízí svým studentům možnost studia programu Cisco Networking Academy
. Jedná se o vzdělávací program zaměřený na výchovu odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí. Během jeho studia lze získat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v oblasti moderních počítačových sítí. Studium je rozděleno do čtyř kurzů:

Introduction to Networks,
Routing and Switching Essentials,
Scaling Networks,
Connecting Networks.

Každý jednotlivý kurz je zakončen zkouškou a absolvent může získat mezinárodně platný certifikát, který je na trhu práce vysoce ceněn.

Výuka Cisco Networking Academy pro studenty Fakulty informatiky MU bude:
zahájena v semestru podzim 2015,
probíhat v českém jazyce (studijní materiály jsou v jazyce anglickém),
rozdělena do dvou semestrů (předmětů).

Předměty vyučované na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, které pokrývají látku Cisco Networking Academy (výše zmíněných čtyř kurzů), jsou:

PV233 Počítačové sítě a směrovací protokoly,
PV234 Přepínání v LAN, bezdrátové sítě a rozsáhlé sítě.

Vstupním předpokladem pro absolvování Cisco Networking Academy je předešlé úspěšné ukončení předmětu PB156 Počítačové sítě nebo PV183 Technologie počítačových sítí.

 

 

Bližší informace ohledně studia Cisco Networking Academy budou prezentovány

 

 

27. 5. 2015 ve 12:00 v učebně D2


AT&T Training Center – 2 modules for FI students (30. 9. 2015)

AT&T Training Center – 2 modules for FI studentsAT&T offers opportunity to develop your practical skills in classes led by AT&T engineers working in Brno ICT environment, supporting clients of largest telecommunication provider.

AT&T Brno is coming up with unique opportunity to get new knowledge, skills and credit counted in your study plan.

Modules:

Autumn semester application is open until September 24th, 2015.

Successful students will receive 2 credits for PV177.

Content of classes is best suitable for Mgr. students or for students in last year of Bc. program.

Students interested in AT&T Training Center can register by using University Information System: http://tinyurl.com/FIMU-PS2015-ATT

Qualification technical test will be organized on September 30th at the Faculty of Informatics.

Classes will be organized in:
AT&T LAB Environment
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno

For more information contact AT&T Training Center via email: training_center@att.com

Date     Course agenda
30.09.2015 Wed     Initial qualification test (in written form), ~30mins.
09.10.2015 Fri     Class #1
23.10.2015 Fri     Class #2
30.10.2015 Fri     Class #3
13.11.2015 Fri     Class #4
20.11.2015 Fri     Class #5
04.12.2015 Fri     Class #6
11.12.2015 Fri     Class #7
16.12.2015 Wed     Theory test and practical exam (approximately 4 hours)

Cena rektora MU pro vynikající pedagogy
Rektor Masarykovy univerzity vyhlásil 2. ročník soutěže o Cenu rektora MU pro vynikající pedagogy, která navazuje na úspěšný loňský ročník, při kterém se hlasování zúčastnilo více než 9 tisíc studentů. V roce 2015 mohou studenti nominovat pedagogy v termínu od 6. května do 5. června prostřednictvím příslušné aplikace v IS MU. Vyhodnocení výsledků soutěže pak provede komise rektora MU složená ze zástupců fakult i studentů.

Stejně jako vloni bude i letos toto vyhodnocení probíhat pro každou fakultu zvlášť, a vybráno tedy bude celkem 9 vynikajících pedagogů napříč MU, kteří získají Malou bronzovou medaili MU, diplom a finanční odměnu.

Podrobnosti na stránkách odboru pro akademické záležitosti MU.


Aktuality z výzkumu a vývoje

Aktuality bakalářského a magisterského studia


Aktuality z doktorského studia