Magisterské studijní programy

Magisterské studium je určeno studentům s ukončeným bakalářským vzděláním. Absolventi získají hlubší teoretické znalosti z matematické informatiky a nejnovější poznatky ve zvoleném zaměření. Standardní doba studia jsou 2 roky, absolvent získá titul magistr, psáno Mgr. před jménem. Student může studovat v jednom ze tří následujících studijních programů.


Studium od semestru jaro 2017

Podávání přihlášek 1. 9. 2016 – 30. 11. 2016
Přijímací zkoušky 1. února 2017
Informace o přijímacích zkouškách (obsah a forma přijímací zkoušky)
Informace o studiu na Fakultě informatiky
FAQ - magisterské studium
Termín zasedání přijímací komise bude doplněno
Termín vydání rozhodnutí o studiu do: bude doplněno
Termín přezkumné komise přezkumná komise rektora zasedne v případě potřeby, termín bude doplněn. Rozhodnutí rektora obdrží uchazeč zpravidla do 10 dnů po dni konání přezkumné komise, nejdéle však do 30 dnů od data konání přezkumné komise.
Testy z minulých přijímacích řízení podzim 2015: informatika, matematika
jaro 2015: informatika, matematika
podzim 2014: informatika, matematika
jaro 2014: informatika, matematika
podzim 2013: informatika, matematika
jaro 2013: informatika, matematika
podzim 2012: informatika, matematika
Prominutí přijímací zkoušky
V případě prominutí přijímací zkoušky je pozvánka k přijímací zkoušce bezpředmětná.
Poplatek za přijímací řízení 400 Kč
Uchazeči mají možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Studijní programy a obory

  • Informace o vyučovaných předmětech a studijních oborech v aktuálním Studijním katalogu.
  • Informace o studijních programech a oborech naleznete na obory.fi.muni.cz.

Program Informatika: obory Teoretická informatika | Paralelní a distribuované systémy | Informační systémy | Embedded Systems (výuka v anglickém jazyce) | Počítačové sítě a komunikace | Bezpečnost informačních technologií | Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Počítačová grafika | Počítačové systémy

Program Aplikovaná Informatika: obory Aplikovaná informatika (bez specializace, specializace Grafický design) | Zpracování obrazu | Bioinformatika | Service Science, Management, and Engineering (výuka v anglickém jazyce)

Studium od semestru podzim 2016

Podávání přihlášek 1. 2. 2016 – 30. 4. 2016
Dny otevřených dveří 14. dubna 2016, 10.30–12.30 On-line na Facebooku
19. dubna 2016, 14.00–17.00 Na FI MU, Botanická 68a, Brno
Více informací...
Přijímací zkoušky 15. června 2016
Informace o přijímacích zkouškách (obsah a forma přijímací zkoušky)
Instrukce k přijímací zkoušce
Informace o studiu na Fakultě informatiky

FAQ - magisterské studium
Termín zasedání přijímací komise 20. 6. - 24. 6. 2016
Termín vydání rozhodnutí o studiu do: 1. 7. 2016
Termín přezkumné komise 26. srpna 2016. Rozhodnutí rektora obdrží uchazeč zpravidla do 10 dnů po dni konání přezkumné komise, nejdéle však do 30 dnů od data konání přezkumné komise.
Testy z minulých přijímacích řízení podzim 2015: informatika, matematika
jaro 2015: informatika, matematika
podzim 2014: informatika, matematika
jaro 2014: informatika, matematika
podzim 2013: informatika, matematika
jaro 2013: informatika, matematika
podzim 2012: informatika, matematika
Prominutí přijímací zkoušky Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost tak, aby byla doručena na studijní oddělení FI do 30. 4. 2016.
Formulář žádosti s kritérii pro prominutí zkoušky
V případě prominutí přijímací zkoušky je pozvánka k přijímací zkoušce bezpředmětná.
Poplatek za přijímací řízení 400 Kč
Uchazeči mají možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Studijní programy a obory

  • Informace o vyučovaných předmětech a studijních oborech v aktuálním Studijním katalogu.
  • Informace o studijních programech a oborech nelznete na obory.fi.muni.cz.

Program Informatika: obory Teoretická informatika | Paralelní a distribuované systémy | Informační systémy | Embedded Systems (výuka v anglickém jazyce) | Počítačové sítě a komunikace | Bezpečnost informačních technologií | Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Počítačová grafika | Počítačové systémy

Program Aplikovaná Informatika: obory Aplikovaná informatika (bez specializace, specializace Grafický design) | Zpracování obrazu | Bioinformatika | Service Science, Management, and Engineering (výuka v anglickém jazyce)

Program Učitelství pro střední školy: obor Učitelství informatiky pro střední školy

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová