Dny otevřených dveří pro zájemce o bakalářské studium a o navazující magisterské studium

On-line na Facebooku pro zájemce o bakalářské studium

Ve dnech 24. října 2016, 3. ledna 2017 a 25. ledna 2017. Sledujte události na našem Facebooku!

Na Fakultě informatiky MU

Ve dnech 3. listopadu 2016, 13. ledna 2017 a 3. února 2017, Botanická 68a, místnost D1.

Dotazy týkající se obou forem studia samozřejmě můžete klást po celý rok na níže uvedených kontaktech.

Program

Účastníci budou informováni o možnostech studia, seznámeni s formami a obsahem studijních programů a oborů i s možnostmi následného uplatnění. Budou zde zodpovězeny zejména dotazy týkající se studia a přijímacího řízení. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si vybavení fakulty, laboratoří atd.

12.30 K dispozici informační materiály.
13.00 Prezentace o možnostech studia, detailech studijních programů a oborů, možnostech následného uplatnění atd. Prostor pro dotazy.
14.00 Komentované prohlídky laboratoří a dalších prostor FI.
16.30 Předpokládaný konec.

Brožura Informace o studiu na Fakultě informatiky ke stažení.

On-line na Facebooku pro zájemce o navazující magisterské studium

Dne 13. února 2017. Pro další informace sledujte události na našem Facebooku.

Kontakty

Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno (mapa).

Informace o studiu

E-mail: studijni(atsign)fi(dot)muni(dot)cz (preferovaný kontakt)
Telefon: +420 549 49 1818
Facebook: FI.MUNI.CZ

Odpovědná osoba: Mgr. Bc. Tomáš Kučera