Dny otevřených dveří pro zájemce o navazující magisterské studium

On-line na Facebooku ve dnech 23. září 2016 a 13. února 2017. Pro upřesnění dalšího termínu sledujte události na našem Facebooku!

Na Fakultě informatiky MU ve dnech 4. října 2016 a 21. února 2017, Botanická 68a, Brno, posluchárna D2.

Program

Účastníci budou informováni o možnostech navazujícího magisterského studia, seznámeni s obsahem studijních oborů i s možnostmi následného uplatnění. Budou zde zodpovězeny zejména dotazy týkající se studia a přijímacího řízení. Poté si mohou zájemci prohlédnout vybrané laboratoře.

14.00 Odborná přednáška informatického kolokvia: Francesco Caputo: The role of banks in the emergence of a sustainability based approach for territorial ecosystems.
15.15 Informace o studijních programech a přijímacím řízení: doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., proděkan pro studijní programy.
15.45 Dotazy uchazečů.
16.00 Komentovaná prohlídka vybraných laboratoří: CRoCS a SITOLA.
17.00 Předpokládaný konec.

Dny otevřených dveří pro zájemce o bakalářské studium

On-line na Facebooku ve dnech 24. října 2016, 3. ledna 2017 a 25. ledna 2017. Sledujte události na našem Facebooku!

Na Fakultě informatiky MU ve dnech 3. listopadu 2016, 13. ledna 2017 a 3. února 2017, Botanická 68a, místnost D1.

Program

Účastníci budou informováni o možnostech studia, seznámeni s formami a obsahem studijních programů a oborů i s možnostmi následného uplatnění. Budou zde zodpovězeny zejména dotazy týkající se studia a přijímacího řízení. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si vybavení fakulty, laboratoří atd.

12.30 K dispozici informační materiály.
13.00 Prezentace o možnostech studia, detailech studijních programů a oborů, možnostech následného uplatnění atd. Prostor pro dotazy.
14.00 Komentované prohlídky laboratoří a dalších prostor FI.
16.30 Předpokládaný konec.

Brožura Informace o studiu na Fakultě informatiky ke stažení.

Kontakty

Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno (mapa).

Informace o studiu:
E-mail: studijni(atsign)fi(dot)muni(dot)cz (preferovaný kontakt)
Telefon: +420 549 49 1818

Odpovědná osoba: Mgr. Bc. Tomáš Kučera