Bakalářské studijní programy


Pro absolventy středních škol a gymnázií s úplným středoškolským vzděláním zakončeným maturitou jsou určeny bakalářské studijní programy Informatika, Aplikovaná informatika a Informatika a druhý obor.

Podávání přihlášek 1. 11. 2015 – 29. 2. 2016
Přijímací zkoušky Jednotný termín pro TSP v Brně: 30. 4. a 1. 5. 2016 (sobota – neděle)
Jednotný termín pro TSP v Bratislavě: 1. 5. 2016 (neděle)
Termín zasedání přijímací komise 13. května 2016
Termín vydání rozhodnutí o studiu do: do 20. května 2016
Termín přezkumné komise 29. července 2016
Obsah přijímací zkoušky Souhrnné informace o testech studijních předpokladů (TSP)
Minulé verze TSP
Prominutí přijímací zkoušky Žádost je nutné zaslat na studijní oddělení FI nejpozději do 31. 3. 2016. Rozhoduje razítko pošty.
Formulář žádosti s kritérii pro prominutí zkoušky
V případě prominutí přijímací zkoušky je pozvánka na TSP bezpředmětná
Informace Souhrnné informace
Mimořádné motivační stipendium
FAQ - bakalářské studium
Dny otevřených dveří
Informace o studiu na Fakultě informatiky
Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2015
Poplatek za přijímací řízení 400 Kč
Uchazeči mají možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Studijní programy a obory

  • Informace o vyučovaných předmětech a studijních oborech v aktuálním Studijním katalogu

Program Informatika: obory Matematická informatika, Paralelní a distribuované systémy, Počítačové systémy a zpracování dat, Počítačové sítě a komunikace, Počítačová grafika a zpracování obrazu, Programovatelné technické struktury, Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Program Aplikovaná Informatika: obory Aplikovaná informatika (bez specializace, specializace Grafický design), Bioinformatika, Informatika ve veřejné správě, Sociální informatika

Program Informatika a druhý obor: obor Informatika a druhý obor

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová