Bakalářské studijní programy


Pro absolventy středních škol a gymnázií s úplným středoškolským vzděláním zakončeným maturitou jsou určeny bakalářské studijní programy Informatika, Aplikovaná informatika a Informatika a druhý obor.

Podávání přihlášek 1. 11. 2013 – 28. 2. 2014
Přijímací zkoušky Jednotný termín pro TSP v Brně: 3. a 4. 5. 2014 (sobota – neděle)
Jednotný termín pro TSP v Bratislavě: 4. 5. 2014 (neděle)
Obsah přijímací zkoušky Souhrnné informace o testech studijních předpokladů (TSP)
Minulé verze TSP
Prominutí přijímací zkoušky Žádost je nutné zaslat na studijní oddělení FI nejpozději do 30. 4. 2014. Rozhoduje razítko pošty.
Formulář žádosti s kritérii pro prominutí zkoušky
V případě prominutí přijímací zkoušky je pozvánka na TSP bezpředmětná
Informace Souhrnné informace
FAQ - bakalářské studium
Dny otevřených dveří
Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2013
Poplatek za přijímací řízení 400 Kč

Studijní programy a obory

  • Informace o vyučovaných předmětech a studijních oborech v aktuálním Studijním katalogu

Program Informatika: obory Matematická informatika, Paralelní a distribuované systémy, Počítačové systémy a zpracování dat, Počítačové sítě a komunikace, Počítačová grafika a zpracování obrazu, Programovatelné technické struktury, Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Program Aplikovaná Informatika: obory Aplikovaná informatika (bez specializace, specializace Grafický design ), Bioinformatika, Informatika ve veřejné správě, Sociální informatika

Program Informatika a druhý obor: obor Informatika a druhý obor