Školička Fakulty informatiky MU

Fakulta informatiky ve spolupráci s Vesněnkou, o.p.s., provozuje školičku určenou primárně pro děti rodičů pracujících na FI MU.

Školička je otevřena denně od 7.30 do 17.30 včetně měsíců červenec a srpen. Rodiče si volí délku pobytu dítěte v závislosti na vytíženosti školičky (např. pouze 1 dopoledne v týdnu, nebo určité dny). Díky této flexibilitě se mohou rodiče věnovat rozvoji své kariéry i s velmi malými dětmi.

Děti ve Školičce FI MU
Děti ve Školičce FI MU
Děti ve Školičce FI MU
Děti ve Školičce FI MU
Děti ve Školičce FI MU

Školička slouží dětem ve věku od 1 do 5 let. Díky menšímu počtu dětí ve třídě (max. počet je 5 dětí v daný okamžik), může dětem nabídnout velmi individuální přístup a věnovat se jejich osobnostnímu rozvoji. Děti jsou ve školičce vedeny jak k samostatnosti, tak i ke spolupráci s ostatními dětmi, kreativitě, upevňují si sociální, hygienické a stravovací návyky. Péče je poskytována kvalifikovanými výchovně vzdělávacími pracovnicemi/pracovníky.

Školní představení dětí ze Školičky FI MU
Děti ve Školičce FI MU slaví narozeniny
Vybavení Školičky FI MU – hračky
Vybavení Školičky FI MU – šatna
Dítě ve Školičce FI MU

V případě zájmu o školičku kontaktujte paní Marii Skřivánkovou, DiS., koordinátorku komunikace, tel. +420-549 496 393, e-mail skrivankova(atsign)fi(dot)muni(dot)cz.

Školička je součást projektu Rodina a práce – prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT, který je podpořen Evropskou unií, Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a Státním rozpočtem ČR.

logolink