Důležité dokumenty

Statut Fakulty informatiky

Vnitřní předpisy Fakulty informatiky

Studijní řády

Habilitační a profesorské řízení

Další právní normy