Důležité dokumenty

Statut Fakulty informatiky

Vnitřní předpisy Fakulty informatiky

Studijní řády

Habilitační a profesorská řízení

Další právní normy