Tato stránka obsahuje informace o různých soutěžích se vztahem k programování a informatice. Její obsah je cílen na současné studenty Fakulty informatiky MU a na potencionální zájemce o studium na FI.

Název Typ Termín Poznámky
Matematická olympiáda kategorie P středoškolská jaro celostátní soutěž pro středoškoláky
Korespondenční seminář informatiky středoškolská celoroční korespondenční seminář pro středoškoláky organizovaný studenty FI
ACM SPY (Association for Computing Machinery) výzkumná jaro soutěž o nejlepší diplomovou práci a o nejlepší bakalářskou práci v oblasti informatiky a informačních technologií
SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost) výzkumná jaro soutěž odborných výzkumných prací
ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) programátorská podzim prestižní celosvětová soutěž, programování algoritmicky těžkých úloh na čas (5 hodin), tříčlenné týmy u jednoho počítače, probíhá česko-slovenské kolo, středoevropské kolo, celosvětové kolo
TopCoder programátorská průběžně různé individuální programátorské soutěže probíhající přes internet
Imagine Cup různé jaro Soutěž v devíti kategoriích (od algoritmů až po fotografie), sponzorováno Microsoftem
Internet Problem Solving Contest programátorská jaro programátorská soutěž přes Internet (řešíte úlohy a odesíláte pouze hodnotu výsledku pro zadané vstupy)
InterLoS (INTERnetová LOgická Soutěž) programátorská podzim internetová soutěž zaměřující se na programování, logické úlohy a šifrování
CEOI (Central European Olympiad in Informatics) programátorská každoroční soutěž v programování pro středoškolské studenty ze zemí středoevropského regionu - CEOI'15 @ FI MU

Odpovědná osoba: Mgr. Bc. Tomáš Kučera