Soutěže se vztahem k programování a informatice

Název Typ Termín Poznámky
Pro středoškoláky
Matematická olympiáda kategorie PstředoškolskájaroCelostátní soutěž pro středoškoláky.
CEOI (Central European Olympiad in Informatics)programátorskáKaždoroční soutěž v programování pro středoškolské studenty ze zemí středoevropského regionu. Na FI MU se konaly tyto ročníky: 2015, 2007 a 1999.
IOI (International Olympiad in Informatics)středoškolskálétoSvětová olympiáda v informatice.
Korespondenční seminář informatikystředoškolskáceloročníKorespondenční seminář pro středoškoláky organizovaný studenty FI MU. Pro úspěšné řešitele je zde K-SCUK.
InterSoB (INteraktivní TERénní Sobotní OBíhání)středoškolskájaroMultidisciplinární, jednodenní, týmová soutěž v Brně se zaměřením na přírodní vědy.
Středoškolská odborná činnoststředoškolskájaroSoutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.
Pro vysokoškoláky
IT SPYvýzkumnájaroElitní IT soutěž hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol.
SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost)výzkumnájaroSoutěž odborných výzkumných prací.
ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest)programátorskápodzimPrestižní celosvětová soutěž v programování algoritmicky těžkých úloh na čas (5 hodin) v tříčlenných týmech u jednoho počítače. Probíhají kola: česko-slovenské, středoevropské a celosvětové.
Ostatní
InterLoS (INTERnetová LOgická Soutěž)programátorskápodzimInternetová soutěž zaměřující se na programování, logické úlohy a šifrování.
TopCoderprogramátorskáprůběžněRůzné individuální programátorské soutěže probíhající přes internet.
Imagine CuprůznéjaroSoutěž v devíti kategoriích (od algoritmů až po fotografie), sponzorováno Microsoftem.
Internet Problem Solving Contest programátorskájaro Programátorská soutěž přes internet. Řešíte úlohy a odesíláte pouze hodnotu výsledku pro zadané vstupy.

Odpovědná osoba: Mgr. Bc. Tomáš Kučera